sort proizvodi

Основни подаци

Назив школе: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
Адреса школе: Вожда Карађорђа бр. 27, 18105 Ниш, Република Србија
Телефон: 018 527 622
 

Директор школе: Вера Дујаковић
Помоћници директора: Татјана Здравковић Стојановић, Душан Бабић

Секретар школе: Иван Голубовић, дипломирани правник

Жиро рачун: 840-4498760-40
ПИБ: 101532998
Матични број: 07174659
Шифре делатности: 8531

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %