sort proizvodi
news

Важне информације за упис у други и трећи разред

. Autor:

Поштовани родитељи и ученици

 

За ученике који уписују други разред (природно-математички, друштвено-језички смер)

Приликом уписа ученика потребно је да изаберете два од четири понуђена изборна програма.  Ове године ученицима другог разреда су понуђени следећи изборни програми:

 • Језик, медији и култура
 • Појединац, група и друштво
 • Примењене науке
 • Уметност и дизајн

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења изборног програма појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборног програма примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

  

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

 

За ученике који уписују трећи разред (природно-математички, друштвено-језички смер)

Приликом уписа ученика потребно је да изаберете два од пет понуђена изборна програма.  Ове године ученицима трећег разреда су понуђени следећи изборни програми:

 

 • Религије и цивилизације
 • Уметност и дизајн
 • Основи геополитике
 • Методологија научног истраживања
 • Примењене науке 1

 

РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

 

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

 

ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, научницима и поштовању методологије и етичности.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. Развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета.

 

 • /www/webvol3/f3/b5ydeyrsbmaqqnu/sremac.edu.rs/public_html/content/themes/saCity/views/newssingle.php on line 73
  /news/135" data-layout="button_count" >
  /www/webvol3/f3/b5ydeyrsbmaqqnu/sremac.edu.rs/public_html/content/themes/saCity/views/newssingle.php on line 76
  /news/135" data-layout="standard" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="false">

Претражите вести

Гимназија Стеван Сремац

Адреса: Вожда Карађорђа 27, 18105 Ниш

Телефон: +381 18 527 622

Емаил: prvaniskagimnazija@sremac.edu.rs

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %