Природно – математички смер

Природно-математички смер намењен је ученицима који су наклоњени изучавању математике, физике, хемије и биологије. Знања која ученици стичу на овом смеру представљају одличну припрему за оне који би желели да своје школовање наставе у областима као што су математика, информатика, архитектура, грађевина, машинство, медицина, стоматологија, фармација, ветерина, саобраћај и друге природне и техничке науке. Поред тога, природно-математички смер ученицима пружа могућност да усаврше знање енглеског језика, који се изучава као први страни језик, и француског, немачког, италијанског, руског или шпанског језика, који се изучавају као други страни језик.