ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у одељења за ученике са посебним способностима за школску 2020/21. обавиће се електронским путем, веб пријавом, која се налази на адреси prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs

Пријава почиње у уторак 31.3.2020. и траје закључно са уторком 7.4.2020.

За сва питања или могуће проблеме у вези са електронским пријављивањем за полагање пријемног испита, као и за сва друга питања у вези са пријављивањем и полагањем пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима отворена је електронска адреса prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs