Ненаставно особље

Управа школе
 • Јелена Милошевић, директорка
 • Јелена Јовић, помоћница директорке
 • Даниела Станковић, помоћница директорке
 • Иван Голубовић, секретар
 • Снежана Јакшић, шеф рачуноводства
 • Сања Митић, благајник
Стручни сарадници
 • Јасмина Ракић, педагог
 • Весна Стевановић, психолог
 • Милан Николић, психолог
 • Сања Јовановић, библиотекар
 • Зорана Гутовић, библиотекар
Техничар одржавања информационих система и технологија
 • Ненад Петковић
Домар
 • Младен Милинковић
Помоћни радници
 • Гордана Гроздановић
 • Иван Миљковић
 • Градица Гроздановић
 • Љубинка Лазић
 • Лалица Станчић