РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА НЕМАЧКО БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-ТЕСТ

ДАТУМ:8.6.2020.

ВРЕМЕ:10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9, 10, 11

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-УСМЕНИ

ДАТУМ: 9.6.2020.

ВРЕМЕ: од 10.00

УЧИОНИЦА БРОЈ: (приземље) 13

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ГЕОГРАФСКО-ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

ДАТУМ: 11.6.2020.

ВРЕМЕ: 10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИСТОРИЈУ

ДАТУМ: 11.6.2020.

ВРЕМЕ: 14.00-16.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ДАТУМ: 12.6.2020.

ВРЕМЕ:10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11,13

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ: 13.6.2020.

ВРЕМЕ: 10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11,13

Ученици који су се пријавили за полагање испита за специјализована одељења треба да дођу 45 минута раније у школу и понесу свој прибор, маску и рукавице. Апелујемо на све да се придржавају и поштују безбедносне мере.

Срећно!

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Одељења ученика са посебним способностима за географију и историју у гимназијама омогућиће да се побољша квалитет образовних постигнућа будућих студената географије, историје, права, политичких и других сродних наука.

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати аналитичким вештинама неопходним за критичко сагледавање савременог света и актуелних цивилизацијских токова.

Све информације о предностима, предметима, плану наставе, пријемном испиту и пробне тестове можете наћи на следећем линку:

Предавање професорке Весне Бабовић у избору за најбољи пример наставе на даљину

Са поносом вас обавештавамо да је професорка математике Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ Весна Бабовић, као једини професор нишких средњих школа, својим предавањем „У свет комбинаторике кроз виртуелна путовања“ конкурисала за избор најбољих примера наставе на даљину.

Подржимо је заједно! Гласајмо за презентацију Весне Бабовић #139 на линку https://jpd.rs/online-nastava

Гласање је почело 15. маја и трајаће до 7. јуна. Један пример може добити највише 3 гласа, а укупно можете доделити 10 гласова различитим примерима.

Професорка Весна Бабовић у својој каријери одржала је низ запажених предавања. Била је предавач на Британском конгресу математичара у Манчестеру, Српском конгресу математичара у Новом Саду, на Фондацији Темпус у Мађарској, а била је и уводни предавач на конференцији Tедекса, одржаној у Нишу. Добитник је признања „Професор који чини разлику“.

Почиње пријављивање за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења

Од 18. до 21. маја мали матуранти могу да се пријаве за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења средњих школа и гимназија он-лине, на основу упутства Министарства просвете. Само уколико нисте у могућности да се пријавите на овај начин Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” примаће пријаве у школи од 9 до 12 сати од 18. до 21. маја. Молимо Вас да у школу дођете са маском и рукавицама водећи рачуна о свим мерама безбедности.
Заинтересовани кандидати за неко од специјализованих одељења треба да попуне образац пријаве који се налази на сајту Министарства просвете.

Подсећамо вас да Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” ове године отвара још једно специјализовано одељење – за ученике са посебним способностима за историју и географију.

Тако је уз филолошко, где је главни језик енглески, и билингвално – немачко одељење, које омогућава усавршавање немачког и бесплатно полагање ДСД испита, најстарија нишка гимназија отворила и треће специјализовано одељење за оне ђаке који планирају да се баве друштвено-хуманистичким наукама, а посебно су талентовани из области историје и географије.

Припремна он-лајн настава за полагање пријемних испита за филолошко и немачко-билингвално одељење је завршена, али уколико сте заинтересовани није касно да своје податке пошаљете на мејл адресу pripremnanastavapngss@gmail.com, коју можете користити и за пријаву за припремну наставу за ново, историјско-географско одељење.

Ваша Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ – ВАЖНО! ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊА

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ). У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Ученици који желе да похађају припремну наставу за ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ  могу се пријавити на мејл адресу pripremnanastavapngss@gmail.com

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину :

С Поштовањем,

Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ОТВАРА СЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ!

Постављањем српске заставе на бедеме  градске тврђаве 11. јануара 1878.године, Ниш је након четири и по века ослобођен од Турака. Тиме почиње једна нова епоха за људе и град на Нишави.

Указом кнеза Милана Обреновића одлучено је да се у вароши Нишу отвори Велика гимназија која ће почети са радом од 1. октобра 1878. године.

„За народ ослобођених предела ради знања и управљања” из канцеларије Министарства просвете и црквених дела у Београду, обавештење је стигло под редним бројем 4548  дана 27. септембра исте године.“

Дана 25. септембра наредне године за предавача књижевности, српске и опште историје и географије, постављен је Стеван Сремац по коме данас школа носи име.

Пре шест година, уочи прославе 135 год. постојања, иницијативом професора и директора школа добија  данашњи назив – Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“.

Око 700 ученика данас има могућност похађања наставе на 4 смера:

друштвено – језички;

филолошки (обдарени ученици у филолошкој гимназији- енглески језик);

друштвено – језички – немачки језик;

природно – математички.

ИМАМО ЗАДОВОЉСТВО ДА ВАС ОБАВЕСТИМО ДА ЋЕМО ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ОТВОРИТИ ЈОШ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ-

О Д Е Љ Е Њ Е   ЗА   У Ч Е Н И К Е   С А   П О С Е Б Н И М   С П О С О Б Н О С Т И М А

ЗА

И С Т О Р И Ј У   И   Г Е О Г Р А Ф И Ј У

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА?

–           Стицање општег образовања са посебним нагласком на друштвено-хуманистичким наукама;

–           Темељно учење наставних предмета који су засновани на корпусу друштвених наука, а посебно историје као фундаменталне друштвене науке и друштвене географије;

–           Квалитетна припрема ученика за наставак образовања на основним академским студијама – посебно на студијама друштвено-хуманистичких наука;

–           Мањи број ученика него у одељењима на другим смеровима, што омогућава квалитетнији процес наставе и учења;

КОЈЕ МОГУЋНОСТИ ПРУЖА НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ОВОМ ОДЕЉЕЊУ?

–           Учење путем истраживања и откривања у учионици, библиотеци, музеју, архиви…

–           Укључивање у пројекте на државном и међународном нивоу;

–           Већа могућност међупредметног повезивања наставе историје, друштвене географије, геополитике са другим наставним предметима, као што су српски језик и књижевност, музичка и ликовна уметност, психологија, социологија…

–           Темељније учење историје и географије као фундаменталних наука, а ради бољег разумевања осталих дисциплина као што су социологија, друштвена географија, геополитика, психологија, уметност…

–           Боље разумевање појмова друштвена географија и геополитика и њихов значај за савремени свет;

–           Упис на академске студијске програме који су засновани на друштвено-хуманистичким наукама – историја, географија, политичке науке, филозофија, социологија, психологија, педагогија, право, економија, уметничке академије, књижевност, страни језици…

–           Уз положену државну матуру омогућен је  упис и на програме који су усмерени на технику и технологију, математику и природне науке.

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ ОВО ОДЕЉЕЊЕ?

–           Стиче се и развија  знање о човеку као друштвеном бићу, о заједници у којој човек живи, прошлости и повезивања са садашњим тренутком;

–           Стиче се и развија  знање о природним и друштвеним појавама у геопростору као и разумевање геополитичких односа модерног света

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА УПИС

 • За упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

      1) тест из историје,

      2) тест из географије.

 • Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања;
 • Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста;
 • Кандидат може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту;
 • Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат;
 • Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резулатат остварен само на једном тесту;
 • Кандидат за упис у одељење са посебним способностима из историје и географије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из историје или најмање 120 бодова на тесту из географије;
 • Такмичења ученика основне школе који су од значаја за упис у ово одељење јесу такмичења из:
 • историје – Такмичење у познавању опште и националне историје у организацији Стручног друштва – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, Београд;
 • географије – Такмичење у познавању опште и националне географије у организацији Стручног друштва – Српско географско друштво;
 • Кандидату који је на републичком такмичењу из историје или географије у осмом разреду освојио једно од прва три места додељује се следећи број бодова:
 • Прво место – 120 бодова
 • Друго место – 100 бодова
 • Треће место – 80 бодова

ЧЕКАМО ВАС!!! ДОБРО ДОШЛИ!!!

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

Обележавање Виртуелне недеље Департмана за педагогију – Филозофски факултет у Ниш-у

Филозофски факултет у Ниш-у позива све заинтересоване ученике и наставнике, да учествују у активностима поводом обележавања Виртуелне недеље Департмана за педагогију од 6. до 14. маја.
Више информација на : www.filfak.ni.ac.rs

Филозофски факултет у Ниш-у – Припремна настава

Филозофски факултет ове године организује бесплатну онлајн припремну наставу за упис на основне академске студије. Пријављивање кандидата трајаће до 7. маја.

Више информација, као и пријава налазе се на следећој адреси – https://upis.filfak.ni.ac.rs/osnovne-akademske-studije/pripremna-nastava

Припремна настава ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Поштовани ученици и родитељи!
Припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у специјална одељења у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ организоваћемо на даљину за све заинтересоване.
Да бисмо то успешно реализовали, неопходно је да ШТО ПРЕ школи на мејл доставите следеће податке:


-име и презиме ученика;
-мејл адресу ученика;
-назив основне школе;
-тип специјалног одељења ( филолошко или немачко билингвално одељење).

Све податке слати на мејл pripremnanastavapngss@gmail.com

Напомена:
У скорије време очекујемо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја информације о новом специјалном историјско- географском одељењу, па ћемо све заинтересоване правовремено обавестити и о припремној настави за упис у ово одељење.

PRIPREMNA-NASTAVA-DOPIS.pdf