Пројекат „Активни 3“

Пројекат „Активни 3“ спроводи Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) из Ниша у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша, 7 средњих школа из Ниша: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Гимназија „Бора Станковић“, Угоститељско-туристичка школа Ниш, Уметничка школа Ниш, Музичка школа Ниш, Машинска школа Ниш и Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ из Ниша, Друштвом Рома „Прокупље“ из Прокупља и 2 средње школе из Прокупља: Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“ и Техничка школа „15. Мај“.

Сет активности је осмишљен тако да јача капацитете младих људи, првенствено средњошколаца, кроз тренинг о волонтеризму и активизму, подизање свести о положају маргинализованих младих и како да осмисле и спроведу акцију која ће за циљ имати информисање вршњака о важности волонтеризма и активизма. Пројекат додатно повезује младе из средњих школа из Ниша и Прокупља различитих профила.

Ученици наше школе учествовали су на тренингу о волонтеризму и активизму заједно са својим вршњацима из поменутих школа и организација. Оснажени млади, едуковани на тренингу ће потом заједно са супервизорима искористити стечено знање и припремити и спровести акције у својим школама и у сарадњи са КОМ 018, Друштвом Рома „Прокупље“ и КЗМ Ниш.

Пројекат укључује и размену добрих пракси из претходног пројекта – биће представљене све претходно спроведене акције. Све планиране активности биће спроведене у Нишу и Прокупљу у периоду од 10.07.2020 – 10.12.2020. године. Пројекат „Активни 3“ финансира Министарство омладине и спорта Републике Србија.

Упис у II, III и IV разред

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
Упис у II, III и IV разред
28.08.2019. од 9.00 до 12.30


НАПОМЕНА:

  1. Поделa ученика је по списку из дневника у три групе.
  2. Приликом уписа водити рачуна о месту уласка у школу, безбедносним мерама
    (ОБАВЕЗНЕ су маске и рукавице), учионици у којој ће се вршити упис и сатници.
    3.Приликом уписа подноси се уписница која се купује у књижари и сведочанство из
    претходног разреда.
  3. Упис могу обавити само пунолетна лица. Уколико је ученик пунолетан, може сам
    доћи у школу да се упише.

Детаљи и сатница уписа

Списак уџбеника за школску 2020/21. годину

Српски језик и књижевност

Српски језик – филолошки смер

Увод у општу лингвистику

Реторика и беседништво

Енглески језик

Немачки језик

Француски језик

Италијански језик

Руски језик

Шпански језик

Латински језик

Устав и права грађана

Филозофија

Историја

Географија

Биологија

Математика

Физика

Хемија

Рачунарство и информатика

Музичка култура

УПИС 2020.


Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године је у четвртак и петак 09. и 10.07.2020.

Због безбедоносних услова препоручује се да упис обавите електронским путем. Упис се може обавити и у просторијама школе (четвртак и петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00 часова).

Информације о упису се могу добити и позивом на број 018 527 622.

Приликом уписа ученици природно-математичког, друштвено-језичког смера и друштвено језичког смера-немачки језик бирају два од четири изборна програма којe ће учити у 1.разреду.

Понуђени изборни програми су:

  1. Језик, медији и култура

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развој медијске културе и усвајање културних образаца како би се ученик снашао у савременом свету, изградио идентитет и професионално се развијао.

Програм доприноси развијању кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка освешћеност и изражавање.

  1. Појединац, група и друштво

Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихова улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичком друштву.

  1. Уметност и дизајн

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и истраживање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

  1.  Примењене науке

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Ученици мултидисциплинарно (физика, хемија, биологија, географија, математика…) кроз истраживачки рад изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка решења и оспособљавају се да своје идеје остваре кроз различите пројекте, односно развијају научне и технолошке компетенције.

ЕУПИС 2020/2021

У сарадњи са канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе.

Родитељ/други законски заступник претходно мора да има креиран и верификован налог на порталу еУправе. Уколико до сада нисте користили услуге на Порталу еУправе, о начинима креирања налога и пријаве на Портал информишите се више на

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:
1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи
директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

  1. пријаву за упис,
  2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Више информација

Обавештење о конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2019. године

Обавештење о расписаном конкурсу

Текст конкурса за награђивање ученика 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ученицима који су полагали пријемне испите из немачког језика, географије, историје, српског језика и енглеског језика у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“

Због заштите података о личности, резултате са пријемних испита из немачког језика, историје, географије, српског и енглеског језика у специјализованим одељењима можете погледати код секретара школе од понедељка 15.6.2020, од 09.00 до 15.00 сати или можете позвати школу на телефон 018/527-622.

Прелиминарни резултати биће објављени 16.6.2020.

Увид у тестове и подношење евентуалних жалби на резултате пријемних испита одржаних у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ могу извршити родитељи/старатељи ученика у уторак 16.06.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ ученицима који су полагали пријемне испите из немачког језика, географије, историје, српског језик и енглеског језика у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“

Увид у тестове и подношење евентуалних жалби на резултате пријемних испита одржаних у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ могу извршити родитељи/старатељи ученика у уторак 16.06.2020. од 10:00 до 16:00 часова.