УПИС 2020.


Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године је у четвртак и петак 09. и 10.07.2020.

Због безбедоносних услова препоручује се да упис обавите електронским путем. Упис се може обавити и у просторијама школе (четвртак и петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00 часова).

Информације о упису се могу добити и позивом на број 018 527 622.

Приликом уписа ученици природно-математичког, друштвено-језичког смера и друштвено језичког смера-немачки језик бирају два од четири изборна програма којe ће учити у 1.разреду.

Понуђени изборни програми су:

 1. Језик, медији и култура

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развој медијске културе и усвајање културних образаца како би се ученик снашао у савременом свету, изградио идентитет и професионално се развијао.

Програм доприноси развијању кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка освешћеност и изражавање.

 1. Појединац, група и друштво

Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихова улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичком друштву.

 1. Уметност и дизајн

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и истраживање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

 1.  Примењене науке

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Ученици мултидисциплинарно (физика, хемија, биологија, географија, математика…) кроз истраживачки рад изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка решења и оспособљавају се да своје идеје остваре кроз различите пројекте, односно развијају научне и технолошке компетенције.

ЕУПИС 2020/2021

У сарадњи са канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе.

Родитељ/други законски заступник претходно мора да има креиран и верификован налог на порталу еУправе. Уколико до сада нисте користили услуге на Порталу еУправе, о начинима креирања налога и пријаве на Портал информишите се више на

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:
1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи
директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

 1. пријаву за упис,
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Више информација

Обавештење о конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2019. године

Обавештење о расписаном конкурсу

Текст конкурса за награђивање ученика 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ученицима који су полагали пријемне испите из немачког језика, географије, историје, српског језика и енглеског језика у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“

Због заштите података о личности, резултате са пријемних испита из немачког језика, историје, географије, српског и енглеског језика у специјализованим одељењима можете погледати код секретара школе од понедељка 15.6.2020, од 09.00 до 15.00 сати или можете позвати школу на телефон 018/527-622.

Прелиминарни резултати биће објављени 16.6.2020.

Увид у тестове и подношење евентуалних жалби на резултате пријемних испита одржаних у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ могу извршити родитељи/старатељи ученика у уторак 16.06.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ ученицима који су полагали пријемне испите из немачког језика, географије, историје, српског језик и енглеског језика у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“

Увид у тестове и подношење евентуалних жалби на резултате пријемних испита одржаних у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ могу извршити родитељи/старатељи ученика у уторак 16.06.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

СВИ УЧЕНИЦИ ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ У 9.15

Усмени део испита радиће се по следећој сатници у учионици број 13:

 • 1.група 10.00 – 11.00 првих 10 ученика са јединственог списка
 • 11.00-11.15- дезинфекција учионице
 • 2. група 11.20 – 12.20– са јединственог списка од броја 11 до 20
 • 12.20-12.35- дезинфекција учионице
 • 3. група 12.40 – 13.40 – са јединственог списка од броја 21 до 29

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК НАЛАЗИ СЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ

СРЕЋНО! 😊

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА НЕМАЧКО БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-ТЕСТ

ДАТУМ:8.6.2020.

ВРЕМЕ:10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9, 10, 11

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-УСМЕНИ

ДАТУМ: 9.6.2020.

ВРЕМЕ: од 10.00

УЧИОНИЦА БРОЈ: (приземље) 13

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ГЕОГРАФСКО-ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

ДАТУМ: 11.6.2020.

ВРЕМЕ: 10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИСТОРИЈУ

ДАТУМ: 11.6.2020.

ВРЕМЕ: 14.00-16.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ДАТУМ: 12.6.2020.

ВРЕМЕ:10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11,13

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ: 13.6.2020.

ВРЕМЕ: 10.00-12.00

УЧИОНИЦЕ БРОЈ: (приземље) 9,10,11,13

Ученици који су се пријавили за полагање испита за специјализована одељења треба да дођу 45 минута раније у школу и понесу свој прибор, маску и рукавице. Апелујемо на све да се придржавају и поштују безбедносне мере.

Срећно!

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Одељења ученика са посебним способностима за географију и историју у гимназијама омогућиће да се побољша квалитет образовних постигнућа будућих студената географије, историје, права, политичких и других сродних наука.

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати аналитичким вештинама неопходним за критичко сагледавање савременог света и актуелних цивилизацијских токова.

Све информације о предностима, предметима, плану наставе, пријемном испиту и пробне тестове можете наћи на следећем линку:

Предавање професорке Весне Бабовић у избору за најбољи пример наставе на даљину

Са поносом вас обавештавамо да је професорка математике Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ Весна Бабовић, као једини професор нишких средњих школа, својим предавањем „У свет комбинаторике кроз виртуелна путовања“ конкурисала за избор најбољих примера наставе на даљину.

Подржимо је заједно! Гласајмо за презентацију Весне Бабовић #139 на линку https://jpd.rs/online-nastava

Гласање је почело 15. маја и трајаће до 7. јуна. Један пример може добити највише 3 гласа, а укупно можете доделити 10 гласова различитим примерима.

Професорка Весна Бабовић у својој каријери одржала је низ запажених предавања. Била је предавач на Британском конгресу математичара у Манчестеру, Српском конгресу математичара у Новом Саду, на Фондацији Темпус у Мађарској, а била је и уводни предавач на конференцији Tедекса, одржаној у Нишу. Добитник је признања „Професор који чини разлику“.