СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Одељења ученика са посебним способностима за географију и историју у гимназијама омогућиће да се побољша квалитет образовних постигнућа будућих студената географије, историје, права, политичких и других сродних наука.

Захваљујући компетенцијама стеченим током оваквог гимназијског образовања, будући студенти ће располагати аналитичким вештинама неопходним за критичко сагледавање савременог света и актуелних цивилизацијских токова.

Све информације о предностима, предметима, плану наставе, пријемном испиту и пробне тестове можете наћи на следећем линку: