Članovi preduzetničkog tima Prve niške gimnazije "Stevan Sremac" direktor Milan Stojanović, profesorka Jelica Stošić i učenik Danilo Lalić na Drugom međunarodnom sajmu preduzetništva u Šibeniku.

 

media share 0 02 05 56c55f6768c25ad594acf0d64ab1014113330acb79503aeb289a632fda89cf62 Picture

 

media share 0 02 05 18815c46a536e84304d5216e823bd8d9defa9210d32cc6536796d4511381fff3 Picture

 

media share 0 02 05 d9214661b4ad34635e919ba9ba4402de77339371c594c80136298e92a55d7c1e Picture

 

media share 0 02 05 76dc54921d82c053c08ca98814a14057a86336d2e8f2c662e7cae90d7ce5e180 Picture

 

media share 0 02 05 db574df488feb0c62221d63efe6f73db812bb125994253421d4945f15aeb599b Picture

 

media share 0 02 05 e33d1d580d90992c891f1432b491704c73316afc20239c08786322e80c82adbb Picture