Основни подаци

Назив школе: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
Адреса школе: Вожда Карађорђа бр. 27, 18000 Ниш, Република Србија
Телефон: 018 527 622
Факс: 018 527 622

Директор школе: Јелена Милошевић
Помоћнице директора: Даниела Станковић, Јелена Јовић

Секретар школе: Иван Голубовић, дипломирани правник

Жиро рачун: 840-4498760-40
WEB: http://www.sremac.edu.rs
E-mail: ssremac@medianis.net
ПИБ: 101532998
Матични број: 07174659
Шифре делатности: 8531