ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-13/5

Предмет јавне набавке бр.01-13/5 је набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу, надоградњу, санацију и адаптацију објекта Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ у Нишу

Позив

Конкурсна документација

Одлука