Упис у II, III и IV разред

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
Упис у II, III и IV разред
28.08.2019. од 9.00 до 12.30


НАПОМЕНА:

 1. Поделa ученика је по списку из дневника у три групе.
 2. Приликом уписа водити рачуна о месту уласка у школу, безбедносним мерама
  (ОБАВЕЗНЕ су маске и рукавице), учионици у којој ће се вршити упис и сатници.
  3.Приликом уписа подноси се уписница која се купује у књижари и сведочанство из
  претходног разреда.
 3. Упис могу обавити само пунолетна лица. Уколико је ученик пунолетан, може сам
  доћи у школу да се упише.

Детаљи и сатница уписа

УПИС 2020.


Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године је у четвртак и петак 09. и 10.07.2020.

Због безбедоносних услова препоручује се да упис обавите електронским путем. Упис се може обавити и у просторијама школе (четвртак и петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00 часова).

Информације о упису се могу добити и позивом на број 018 527 622.

Приликом уписа ученици природно-математичког, друштвено-језичког смера и друштвено језичког смера-немачки језик бирају два од четири изборна програма којe ће учити у 1.разреду.

Понуђени изборни програми су:

 1. Језик, медији и култура

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развој медијске културе и усвајање културних образаца како би се ученик снашао у савременом свету, изградио идентитет и професионално се развијао.

Програм доприноси развијању кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка освешћеност и изражавање.

 1. Појединац, група и друштво

Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихова улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичком друштву.

 1. Уметност и дизајн

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и истраживање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

 1.  Примењене науке

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Ученици мултидисциплинарно (физика, хемија, биологија, географија, математика…) кроз истраживачки рад изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка решења и оспособљавају се да своје идеје остваре кроз различите пројекте, односно развијају научне и технолошке компетенције.

ЕУПИС 2020/2021

У сарадњи са канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе.

Родитељ/други законски заступник претходно мора да има креиран и верификован налог на порталу еУправе. Уколико до сада нисте користили услуге на Порталу еУправе, о начинима креирања налога и пријаве на Портал информишите се више на

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:
1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи
директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или
2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

 1. пријаву за упис,
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Више информација

Обавештење о конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2019. године

Обавештење о расписаном конкурсу

Текст конкурса за награђивање ученика 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ – ВАЖНО! ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊА

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ). У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Ученици који желе да похађају припремну наставу за ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ  могу се пријавити на мејл адресу pripremnanastavapngss@gmail.com

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину :

С Поштовањем,

Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ОТВАРА СЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ!

Постављањем српске заставе на бедеме  градске тврђаве 11. јануара 1878.године, Ниш је након четири и по века ослобођен од Турака. Тиме почиње једна нова епоха за људе и град на Нишави.

Указом кнеза Милана Обреновића одлучено је да се у вароши Нишу отвори Велика гимназија која ће почети са радом од 1. октобра 1878. године.

„За народ ослобођених предела ради знања и управљања” из канцеларије Министарства просвете и црквених дела у Београду, обавештење је стигло под редним бројем 4548  дана 27. септембра исте године.“

Дана 25. септембра наредне године за предавача књижевности, српске и опште историје и географије, постављен је Стеван Сремац по коме данас школа носи име.

Пре шест година, уочи прославе 135 год. постојања, иницијативом професора и директора школа добија  данашњи назив – Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“.

Око 700 ученика данас има могућност похађања наставе на 4 смера:

друштвено – језички;

филолошки (обдарени ученици у филолошкој гимназији- енглески језик);

друштвено – језички – немачки језик;

природно – математички.

ИМАМО ЗАДОВОЉСТВО ДА ВАС ОБАВЕСТИМО ДА ЋЕМО ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ОТВОРИТИ ЈОШ ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ-

О Д Е Љ Е Њ Е   ЗА   У Ч Е Н И К Е   С А   П О С Е Б Н И М   С П О С О Б Н О С Т И М А

ЗА

И С Т О Р И Ј У   И   Г Е О Г Р А Ф И Ј У

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА?

–           Стицање општег образовања са посебним нагласком на друштвено-хуманистичким наукама;

–           Темељно учење наставних предмета који су засновани на корпусу друштвених наука, а посебно историје као фундаменталне друштвене науке и друштвене географије;

–           Квалитетна припрема ученика за наставак образовања на основним академским студијама – посебно на студијама друштвено-хуманистичких наука;

–           Мањи број ученика него у одељењима на другим смеровима, што омогућава квалитетнији процес наставе и учења;

КОЈЕ МОГУЋНОСТИ ПРУЖА НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ОВОМ ОДЕЉЕЊУ?

–           Учење путем истраживања и откривања у учионици, библиотеци, музеју, архиви…

–           Укључивање у пројекте на државном и међународном нивоу;

–           Већа могућност међупредметног повезивања наставе историје, друштвене географије, геополитике са другим наставним предметима, као што су српски језик и књижевност, музичка и ликовна уметност, психологија, социологија…

–           Темељније учење историје и географије као фундаменталних наука, а ради бољег разумевања осталих дисциплина као што су социологија, друштвена географија, геополитика, психологија, уметност…

–           Боље разумевање појмова друштвена географија и геополитика и њихов значај за савремени свет;

–           Упис на академске студијске програме који су засновани на друштвено-хуманистичким наукама – историја, географија, политичке науке, филозофија, социологија, психологија, педагогија, право, економија, уметничке академије, књижевност, страни језици…

–           Уз положену државну матуру омогућен је  упис и на програме који су усмерени на технику и технологију, математику и природне науке.

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ ОВО ОДЕЉЕЊЕ?

–           Стиче се и развија  знање о човеку као друштвеном бићу, о заједници у којој човек живи, прошлости и повезивања са садашњим тренутком;

–           Стиче се и развија  знање о природним и друштвеним појавама у геопростору као и разумевање геополитичких односа модерног света

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА УПИС

 • За упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

      1) тест из историје,

      2) тест из географије.

 • Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања;
 • Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста;
 • Кандидат може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту;
 • Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат;
 • Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резулатат остварен само на једном тесту;
 • Кандидат за упис у одељење са посебним способностима из историје и географије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из историје или најмање 120 бодова на тесту из географије;
 • Такмичења ученика основне школе који су од значаја за упис у ово одељење јесу такмичења из:
 • историје – Такмичење у познавању опште и националне историје у организацији Стручног друштва – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, Београд;
 • географије – Такмичење у познавању опште и националне географије у организацији Стручног друштва – Српско географско друштво;
 • Кандидату који је на републичком такмичењу из историје или географије у осмом разреду освојио једно од прва три места додељује се следећи број бодова:
 • Прво место – 120 бодова
 • Друго место – 100 бодова
 • Треће место – 80 бодова

ЧЕКАМО ВАС!!! ДОБРО ДОШЛИ!!!

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“

Припремна настава ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Поштовани ученици и родитељи!
Припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у специјална одељења у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ организоваћемо на даљину за све заинтересоване.
Да бисмо то успешно реализовали, неопходно је да ШТО ПРЕ школи на мејл доставите следеће податке:


-име и презиме ученика;
-мејл адресу ученика;
-назив основне школе;
-тип специјалног одељења ( филолошко или немачко билингвално одељење).

Све податке слати на мејл pripremnanastavapngss@gmail.com

Напомена:
У скорије време очекујемо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја информације о новом специјалном историјско- географском одељењу, па ћемо све заинтересоване правовремено обавестити и о припремној настави за упис у ово одељење.

PRIPREMNA-NASTAVA-DOPIS.pdf