Час Примењених наука у Парку знања

Циљ учења изборног предмета Примењене науке је да допринесе
развоју научне и технолошке компетиције ученика, тј. развоју научног
погледа на свет, система вредности и способности потребних за
одговорну улогу у друштву. Ученик треба да буде у стању да разуме
основне појмове наука и научних и технолошких достигнућа.
Са тим циљем ученици прве године Прве нишке гимназије „Стеван
Сремац“ који слушају изборни предмет Примењене науке, са својим
наставником Браниславом Живковићем, посетили су Парк знања
Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању.
У улози водича били су Соња Шумоња, наставница математике, и
ученик друге године Електротехничке школе „Никола Тесла“
Александар Денић. Они су објаснили принцип рада експоната Динамо
бицикла и Архимедове бележнице. Ученици су упознати и са другим
експонатима и могућностима реализације пројектне наставе у Парку
знања.

Истог дана ученици су присуствовали предавању у Великој сали
Регионалног центра, поводом обележавања Дана мола. Професори
хемије, Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, су са својим ученицима
одржали јавни час.


Мол представља међународну јединицу за количину супстанце. С
обзиром на то да један мол супстанце садржи 6*1023 честица, 23.
октобар представља Међународни дан мола. Ученици су слушали кратке
презентације и погледали огледе Дух у боци, Бљесак и Слоновска паста
које су им представили ученици другог разреда Прехрамбено-хемијске
школе, државни прваци из хемије.